headernewnew

 

Заповнити анкету – ДП ВО «Карпати»На ВО «Карпати» відбувся сертифікаційний аудит

            25–26  листопада  2021  року  на ДП «ВО «Карпати»   відбувся ресертифікаційний аудит  щодо функціонування Системи екологічного менеджменту відповідно до вимог стандарту ISO 14001:2015. Аудит проводила група аудиторів міжнародної компанії «Бюро ВЕРІТАС Сертифікейшн Україна» -  керівник групи Алла ІВАНИШИН та  аудитор Богдан БАТІГ.

1AUDUT

          До цього позаштатними аудиторами Головатюк О.М. та Дикун Н.І.  були проведені внутрішні аудити всіх структурних підрозділів та закріплених ділянок території підприємства. Відділом охорони праці, навколишнього середовища, пожежної безпеки та цивільного захисту був підготовлений Звіт по внутрішнім аудитам, ряд задокументованих матеріалів, стосовно яких жодних  зауважень від аудиторів не було, бо всі підрозділи підготувались до проведення міжнародного сертифікаційного аудиту дуже відповідально, найкращими з яких слід відмітити цех №1 – начальник цеху Худьо І.М., цех № 4 – начальник цеху Гелемей В.М., цех № 12 – начальник цеху Фреїшин Р.В., дільниця № 11 транспортна – начальник дільниці Касперський Д.Д., відділ маркетингу, закупівель та збуту – начальник   відділу Семків О.Д.   та   відділ  логістики – начальник   відділу Галюк В.Б.

  Згідно   висновку, що наведений у аудиторському Звіті,  невідповідностей  вимогам стандарту ISO 14001:2015 виявлено не було, ДП «ВО «Карпати» встановило та підтримує систему управління відповідно до вимог стандарту ISO 14001:2015 та продемонструвало здатність Системи забезпечити досягнення вимог до продукції та послуг, які належать до сфери сертифікації, екологічної політики і  екологічних цілей підприємства.

За підсумками Аудиторами була проведена заключна нарада за участю генерального директора Дмитра ВТЕРКОВСЬКОГО, на якій   була надана висока оцінка проведеної роботи, відзначений високий рівень культури виробництва   та організації роботи з функціонування Системи екологічного менеджменту у всіх структурних підрозділах підприємства.

Особливо відзначені були  сильні сторони системи управління підприємства - це розвиток інфраструктури підприємства, впровадження процесного підходу в систему управління (далі -СУ), залучення вищого керівництва в процес підтримки та вдосконалення СУ, постійний пошук нових проектів, чітке визначення  політики та цілей СУ, їх результативне досягнення та вдосконалення процесу поводження  з відходами.

Колектив ДП «ВО «Карпати» очікує  від міжнародної компанії «Бюро ВЕРІТАС Сертифікейшн Україна» нового сертифікату на 2022-2024 роки.

Начальник відділу охорони праці,

навколишнього середовища, пожежної

безпеки та цивільного захисту       Дмитро ЛУКАНЬ

ДП "ВО "КАРПАТИ"

 

Ми в соціальних мережах: